SCG
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก

เสริมศักยภาพโซลูชั่นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยพลังงานทดแทนชีวมวล

พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เสริมพลังแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมด้านพลังงาน

ขยายองค์ความรู้ด้านพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เลื่อนลง

กลุ่มราชพัฒนา

มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมภายในประเทศและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับโครงสร้างเงินทุนและศักยภาพของบริษัทในระยะยาว

กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

กำลังการผลิตติดตั้งไอน้ำ

ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
พลังงานยั่งยืน
คืนประโยชน์สู่สังคม
0
กรณี
ไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มีข้อพิพาทกับคู่ค้า
ล้านบาท
กลุ่มราชพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
kgCO2e
ปริมาณขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
ดูเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

สหโคเจน รีแบรนด์ สู่ ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี ทุ่มงบ 2.7 พันล้าน เปิดโรงไฟฟ้าใหม่ มุ่งเพิ่มเสถียรภาพ ยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
ข่าวสารบริษัท
23 พฤษภาคม 2567
สหโคเจน รีแบรนด์ สู่ ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี ทุ่มงบ 2.7 พันล้าน เปิดโรงไฟฟ้าใหม่ มุ่งเพิ่มเสถียรภาพ ยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

สร้างความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณที่กลุ่มราชพัฒนา

ดูเพิ่มเติม