SCG
อันดับเครดิต:
A
แนวโน้มอันดับเครดิต:
Stable
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ:
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS)
วันที่:
26 พฤษภาคม 2566
ทริส เรทติ้ง ปี 2566
วันที่ ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
26 พฤษภาคม 2566 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) A Stable ดาวน์โหลด
17 มิถุนายน 2565 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) A Stable ดาวน์โหลด