SCG

เสริมศักยภาพโซลูชั่นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรกเมื่อปี 2542 จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT) ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) รวมถึงจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

กำลังการผลิตติดตั้ง

ไฟฟ้า

เมกะวัตต์


ไอน้ำ

ตันต่อชั่วโมง


กำลังดำเนินงาน
บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
ก๊าซธรรมชาติ

ที่ตั้ง

ก๊าซธรรมชาติ

กำลังดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
  • กดที่ตำแหน่งบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ขยายองค์ความรู้ด้านพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม