SCG

ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

พลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มราชพัฒนา มีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดให้กับทุกภาคส่วน

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

กลุ่มราชพัฒนา พัฒนาและลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) เพื่อตอบรับนโยบายพลังงานสะอาดของภาครัฐและในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าเอกชน ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement)

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

< เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้งรวม


- ปี

ระยะเวลาสัญญา Private PPA


โครงการพัฒนาและก่อสร้างมีดังนี้

  1. กลุ่มลูกค้าสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
  2. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  3. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
  4. บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
  5. กลุ่มโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำนวน 6 แห่ง
  6. บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
  7. เครือโรงแรมซี แซนด์ ซัน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) แห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา พัฒนาโดยบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 21 จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมฯ ซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างประโยชน์บนอ่างเก็บน้ำ สร้างมาตรฐานการยกระดับคุณภาพชีวิตภายในสวนอุตสาหกรรม

กิโลวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง


หน่วย/ปี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้


ที่ตั้ง

ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน

กำลังดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
  • กดที่ตำแหน่งบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ขยายองค์ความรู้ด้านพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม