SCG” บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565
Corporate News
11 October 2022
SCG” บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565
Read More
กลุ่มสหโคเจน ร่วมแสดงพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
Corporate News
15 September 2022
กลุ่มสหโคเจน ร่วมแสดงพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
Read More
สหโคเจน’ ร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ โครงการโซลาร์รูฟท็อปเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน วางเป้าผลิตไฟฟ้าลดคาร์บอนได้มากกว่า 1.5 พันตันต่อปี
Corporate News
01 September 2022
สหโคเจน’ ร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ โครงการโซลาร์รูฟท็อปเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน วางเป้าผลิตไฟฟ้าลดคาร์บอนได้มากกว่า 1.5 พันตันต่อปี
Read More
บจ.สหโคเจน กรีน รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนา สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Corporate News
12 July 2022
บจ.สหโคเจน กรีน รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนา สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Read More
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ที่ระดับ A
Corporate News
12 July 2022
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ที่ระดับ A
Read More
บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ประกอบพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement)
Corporate News
26 May 2022
บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ประกอบพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement)
Read More
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Corporate News
28 April 2022
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ( Green System)
Corporate News
08 April 2022
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ( Green System)
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน
Corporate News
02 March 2022
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน
Read More
รายการไฟฟ้ามาหาชุมชน ตอน มหัศจรรย์พลังงานสีเขียว
Corporate News
16 December 2021
รายการไฟฟ้ามาหาชุมชน ตอน มหัศจรรย์พลังงานสีเขียว
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) คว้า CGR 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Corporate News
30 October 2021
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) คว้า CGR 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564
Corporate News
07 October 2021
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564
Read More