สหโคเจน เดินหน้าแผนงานลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลงนาม กฟผ. ขายไฟ 27 MW นาน 25 ปี
Corporate News
25 December 2023
สหโคเจน เดินหน้าแผนงานลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลงนาม กฟผ. ขายไฟ 27 MW นาน 25 ปี
Read More
"SCG” ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
Corporate News
10 November 2023
"SCG” ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
Read More
SAHACOGEN “SCG” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566
Corporate News
10 November 2023
SAHACOGEN “SCG” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566
Read More
กลุ่มสหโคเจนร่วมแสดงนิทรรศการงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
Saha Group Fair
09 July 2023
กลุ่มสหโคเจนร่วมแสดงนิทรรศการงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ผ่านการรับรองให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Corporate News
07 July 2023
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ผ่านการรับรองให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Read More
บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ
Corporate News
07 July 2023
บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ
Read More
12th Opportunity Day - Analysts and Investors Meet Saha Group
Corporate News
30 June 2023
12th Opportunity Day - Analysts and Investors Meet Saha Group
Read More
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Corporate News
31 March 2023
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Read More
สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 9 ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Corporate News
27 February 2023
สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 9 ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Read More
บจ.สหโคเจน กรีน รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP)
Corporate News
27 February 2023
บจ.สหโคเจน กรีน รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP)
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) รับมอบรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2565 ”
Corporate News
19 November 2022
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) รับมอบรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2565 ”
Read More
SCG ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ประจำปี 2565
Corporate News
01 November 2022
SCG ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ประจำปี 2565
Read More