บจ. สหกรีน ฟอเรสท์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง " PEA พรานกระต่าย "สร้างไม้ให้รัก(ษ์)
Corporate News
30 August 2021
บจ. สหกรีน ฟอเรสท์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง " PEA พรานกระต่าย "สร้างไม้ให้รัก(ษ์)
Read More
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (GLP) ใน “โครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (Good Labour Pratices :GLP) ประจำปี 2564
Corporate News
30 August 2021
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (GLP) ใน “โครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (Good Labour Pratices :GLP) ประจำปี 2564
Read More
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
Corporate News
30 August 2021
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
Read More
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้กับเทศบาลตำบลเวียงยอง
Corporate News
30 August 2021
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้กับเทศบาลตำบลเวียงยอง
Read More
ประชาสัมพันธ์ :  การเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิต โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่4) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
Corporate News
15 July 2021
ประชาสัมพันธ์ : การเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิต โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่4) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
Read More
คุณวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
Corporate News
10 March 2021
คุณวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
Read More
เครือสหพัฒน์ ชูนวัตกรรมพลังงานแบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย
Corporate News
10 March 2021
เครือสหพัฒน์ ชูนวัตกรรมพลังงานแบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย
Read More
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) รับโล่ประกาศเกียรติคุณรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจาปี 2563
Corporate News
17 December 2020
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) รับโล่ประกาศเกียรติคุณรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจาปี 2563
Read More
บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ “ SCG” ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
Corporate News
20 November 2020
บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ “ SCG” ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
Read More
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว
Corporate News
20 November 2020
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว
Read More