Corporate News
08 March 2024

สหโคเจน สนับสนุนน้ำดื่มโครงการเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดฺิ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 คุณธนากร ภักดีนรศิริกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แทน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับผู้แทนจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อนำไปบริการให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ชุมชนไร่กล้วย (ม.2) ชุมชนนาพร้าว (ม.5) ชุมชนมังกรขาว (ม.5) ชุมชนเคหะไร่กล้วย (ม.5) ชุมชนวังหิน (ม.1) ชุมชนร่มโพธิ์ทอง (ม.1) ชุมชนเขาน้อย (ม.6) ชุมชนหนองตาอยู่ (ม.7) ชุมชนหนองน้ำดำ (ม.7) ชุมชนอัสสัมชัญ (ม.10) และ ชุมชนเขาแตงอ่อน (ม.1) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 และ ครั้งที่ 2 ชุมชนเก้ากิโล (ม.3) ชุมชนพฤษชาติ (ม.8) ชุมชนชากค้อ (ม.8) ชุมชนบ่อหิน (ม.9) ชุมชนผาแดง (ม.4) ชุมชนตลาดฉลอง (ม.2) ชุมชนบ่อก๊อก (ม.2) และ ชุมชนหัวคันทด (ม.3) ซึ่งจัดขึ้น โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567